top of page

KOUTE RADIO SALEM INTER

 VISION DU SALEM  a trave radyo a envitew nan kominote nou an.

 Nou ofri yon espas pou pataje istwa ki enspiran epi nou angaje nan diskisyon ki pwofon.

Platfòm nou an se yon sous ankourajman, ki genye mesaj ki touche kè ak temwayaj ki deplase nan lòt nivo pou elve lespri ou. 🙏✨

radio_edited_edited.jpg
bottom of page